فرآیند و برنامه زمانبندی حذف اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

  • تاریخ انتشار : 2021/02/13
  • تعداد بازدید : 3,076 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

فرآیند و برنامه زمانبندی  حذف اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

نکته مهم:

با توجه به برنامه زمانبندی و بازه های مجاز انتخاب واحد استانی، امکان ورود سایر دانشجویان به سامانه، خارج از تقویم زمانبندی اعلام شده محدود شد است. این موضوع در جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی تعیین شده می باشد. بر این اساس سایر دانشجویان در صورت نیاز به درخواست های سیستمی برای امور آموزشی، فرآیند فارغ التحصیلی و یا پرداخت شهریه و … از ساعت ۱۰ شب هر روز لغایت ۶ صبح روز بعد می توانند در سامانه آموزشیار اقدام نمایند.


فرآیند ثبت درخواست مجوز حذف و اضافه  ترم بهمن۱۴۰۰ توسط دانشجو:

✨💫فرآیند ثبت درخواست  حذف و اضافه  ترم بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشجو💫✨راهنما به شرح زیر برای دانشجو فعال می گردد.
۱-از طریق منوی درخواست/مجوز – زیر منوی “منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو” اقدام به ثبت درخواست نمائید.
۲-در قسمت “ارسال درخواست جدید”،طبقه بندی موضوع را “عملیات آموزشی دانشجو” و موضوع درخواست را “مجوز حذف و اضافه” و نیمسال درخواست را معادل “۴۰۰۲” قرار دهید.
۳- با انتخاب دکمه ی “ثبت” –درخواست مجوز حذف و اضافه ترم بهمن ۱۴۰۰ برای دانشجو ثبت می گردد.
۴-از طریق منوی “ثبت نام دروس دانشجو” –زیر منوی “حذف و اضافه”
اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.
✨💫 شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد: 💫✨
• دانشجویانی که در ترم ۴۰۰۱انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.
• دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۴۰۰۲ وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
• دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۴۰۰۲ ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
• دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.


  • موارد مربوط به امور آموزشی

– ضرورت دارد دانشجویان با مشورت گروه آموزشی نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند تا دچار مشكلات بعدی نشوند.

– دانشجویانی که به هر دلیل فایل انتخاب واحد آنها مسدود شده است باید تا قبل از زمان انتخاب واحد خود با مراجعه به بخش مربوطه نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.

رعایت کلیه قوانین آموزشی (پیش نیاز، هم نیاز ،رعایت حداقل و حداکثر واحدهای درس انتخابی ) به عهده دانشجو می باشد

هنگام باز شدن منوی انتخاب واحد در آموزشیار ، لیست دروس ارائه شده نمایش داده خواهد شد و از بین آنها می توانید دروس خود را انتخاب و ثبت کنید .

– در مورد ظرفیت دروس و مسائل مرتبط با ارائه درس باید با مدیر و کارشناسان گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

– رعایت حداقل ۱۲ واحد و حداكثر ۲۰ واحد درسی انتخابی برای مقاطع كاردانی الزامی است.

– دانشجویان مقاطع كاردانی كه میانگین نیمسال قبل آنها بالاتر از ۱۷ است در صورتی كه نمره مردودی نداشته و حداقل ۱۲ واحد درسی در نیمسال قبل گذرانده باشند، می‌توانند با موافقت گروه آموزشی و با استفاده از فرم مخصوص دانشجویان معدل ۱۷ به بالا تا سقف ۲۴ واحد درسی انتخاب نمایند.

– دانشجویان مقاطع كاردانی كه با گذراندن حداكثر ۲۴ واحد درسی باقیمانده فارغ التحصیل می شوند و هیچ درسی حتی برای معرفی به استاد ندارند،ترم آخر محسوب شده و می‌توانند با موافقت گروه آموزشی و با استفاده از فرم مخصوص دانشجویان ترم آخر تا سقف ۲۴ واحد درسی انتخاب نمایند.

– دانشجویان مقاطع كاردانی كه معدل نیمسال قبل آنها كمتر از ۱۲ شده مشروط به حساب می‌آیند مجاز به اخذ بیش از ۱۴ واحد نمی‌باشند.

– رعایت سقف واحد انتخابی و پیش نیاز و همنیاز دروس برابر سرفصل مصوب رشته، الزامی است (حتی اگر نرم‌افزار از انتخاب درس جلوگیری نكند)

– پس از پایان حذف و اضافه، دانشجویانی كه رعایت سقف واحد را ننموده باشند دروس مازادشان از طرف اداره آموزش حذف خواهد شد؛ همچنین دروسی كه پیش‌نیاز یا هم‌نیاز آنها رعایت نشده باشد حذف می‌گردد.

– چنانچه دانشجویی قصد شركت در حذف و اضافه را داشته باشد بایستی شهریه متغیر دروس انتخابی را پرداخت نماید تا امكان ورود به حذف و اضافه برایش فراهم شود.

– هر دانشجو موظف است طبق تقویم آموزشی دانشگاه، در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید؛ بدیهی است عدم توجه به این مطلب و عدم اقدام به موقع، موجب بروز مشكلات متعددی برای دانشجو خواهد شد كه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

– دانشجویان در مقطع كاردانی دروس «آشنایی با قرآن كریم»، «وصایای حضرت امام(ره)» و «دانش خانواده و جمعیت (۲ واحدی)» ملزم به گذراندن این دروس می‌باشند.

– درس «دانش خانواده و جمعیت» به ارزش ۲ واحد نظری جزء دروس الزامی است كه دانشجویان مقاطع كاردانی را بگذرانند.

– دانشجویان ورودی ۸۷ به بعد كه در جدول دروس دوره، دروس اختیاری دارند می توانند با هماهنگی مدیر گروه درس «کارآفرینی» را بجای یكی از دروس اختیاری سه واحدی خود بگذرانند؛ این درس جزء دروس عمومی نمی‌باشد.

– انتخاب دروس «اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره)» و «آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن كریم» علاوه بر سقف دروس انتخابی مجاز است. ضمناً نمره قبولی درس قرآن كریم ۱۲ می‌باشد.

  • قوانین نظام وظیفه عمومی ویژه دانشجویان مشمول

– طبق قوانین جدید سازمان وظیفه عمومی، سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول مقطع کاردانی پیوسته دو و نیم سال (۵ ترم) می باشد.

– به دانشجویان مشمول كه واحدهای لازم طبق بندهای فوق را گذرانده باشند در ابتدا ۲ ترم ارفاقی (به صورت ترم به ترم) سنوات تحصیلی ارایه خواهد شد و چنانچه در هر ترم ارفاقی، پیشرفت تحصیلی نداشته باشند در ترم بعد، سنوات دیگری داده نشده و اخراج می شوند.

– ارائه سنوات نیمسال دوم ارفاقی مشروط بر آن است كه دانشجو تمامی واحدهای درسی اعم از نظری، عملی، پایان نامه و … را انتخاب واحد نموده و امكان فراغت از تحصیل داشته باشد در غیر اینصورت سنوات ترم دوم ارفاقی صادر نخواهد شد (یعنی دانشجو باید بتواند با دریافت سنوات دوم ارفاقی فارغ التحصیل شود).

– چنانچه دانشجوی مشمول نتوانست تا پایان دو ترم سنوات ارفاقی داده شده فارغ التحصیل شود، در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در دو ترم ارفاقی و در صورت موافقت نظام وظیفه به وی سنوات در وضعیت مهلت معرفی داده می شود ولی این دانشجویان تا پایان دوره خدمت ضروری سربازی و یا اخذ معافیت دایم مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر نمی باشند.

– لازم به ذكر است قوانین فوق الذكر فقط مربوط به سازمان نظام وظیفه عمومی كشور می باشد و هیچ گونه ارتباطی به دانشگاه و آموزش نداشته و دانشگاه هیچ گونه مساعدتی در وضعیت دانشجویان مشمول نمی تواند داشته باشد و لذا دانشجویانی كه شرایط لازم ادامه تحصیل را نداشته و قوانین فوق را رعایت ننموده باشند، اجازه درخواست سنوات تحصیلی و ادامه تحصیل را ندارند.همچنین تأكید می شود دانشجویانی كه به دلیل اتمام سنوات تحصیلی اخراج می شوند باید سریعاً جهت معرفی به نظام وظیفه به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت آموزش اقدامات قانونی خود را اعمال خواهد نمود.یادآوری می شود كه فقط با تعداد واحد گذرانده فوق الذكر، برای دانشجو مكاتبه با نظام وظیفه و درخواست افزایش سنوات خواهد شد و چنانچه كمتر از واحدهای فوق گذرانده شده باشد هیچگونه مكاتبه ای جهت اخذ مجوز نخواهد شد: