ثبت نام وام بلندمدت وزارت علوم

  • تاریخ انتشار : 2021/03/05
  • تعداد بازدید : 2,106 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه
دانشجویان  گرامی برای درخواست و ثبت وام بلندمدت وزارت علوم(هر ترم ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به سامانه bp.swf.ir  مراجعه نمائید.
و برای درخواست و ثبت وام بلندمدت بانک مهر(۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال) و بانک ملی(۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه ساجد مراجعه نمائید.جهت دریافت اطلاعات بیشتربا شماره۰۷۷۳۳۵۳۲۷۹۹آقای حمید  محمودی صندوق رفاه دانشجویان تماس بگیرید.
دانلود فرم ثبت نام وام وزارت علوم