کارگروه ساماندهی و تولید لباس فرم دانش آموزان مدارس سما بوشهر برگزار شد

  • تاریخ انتشار : 2024/05/02
  • تعداد بازدید : 116 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

کارگروه ساماندهی و تولید لباس فرم دانش آموزان مدارس سما بوشهر با هدف همفکری  و مشارکت در شبکه مهندسی پوشاک دانشگاه  با حضور معاون پژوهش و فناوری واحد بوشهر ، مدیر مراکز رشد و شرکت دانش بنیان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سما بوشهر ، فخرالسادات هاشمی معاون امور مدارس سما استان بوشهر در اولین کارگروه ساماندهی  تولید لباس فرم دانش آموزان مدارس سما بوشهر که در دفتر معاونت سما بوشهر  برگزار شد ، گفت : برای ساماندهی و مشارکت در شبکه مهندسی پوشاک دانشگاه به منظور تأمین لباس فرم دانش آموزان ، یک کارگروه تخصصی با مشارکت و عضویت  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل می شود .

فخرالسادات هاشمی با اشاره به اینکه قبل از سال تحصیلی جدید می بایست زمینه تهیه تولید لباس فرم دانش آموزان مطابق با استانداردهای موجود در حوزه تخصصی و تجهیزات و ملزومات تولید فراهم می کنیم ، خاطرنشان کرد ؛« لباس فرم دانش آموزان مدارس سما در استان می بایست با نگاه  رونق   تولید و مطابق با استانداردهای موجود در تخصصی و تجهیزات و ملزومات تولید و با استفاده از پارچه با کیفیت ایرانی تهیه و دوخت شود.

وی یادآور شد ، تولید این لباس ها از طریق فراخوان و جذب متخصصین داخل دانشگاه و سایر متخصصین خارج از دانشگاه برای مشارکت در شبکه مهندسی پوشاک با انعقاد تفاهم نامه انجام می شود.

معاون امور مدارس سما استان بوشهر تصریح کرد ؛ این کار مهم با مشارکت معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان و مدیریت مراکز رشد و واحدهای فناور و شرکت دانش بنیان به اجرا در می آید.

وی افزود ؛ لباس از منظر جامعه شناختی و مباحث فرهنگی مهم ترین وجه ظاهر هویت بخشی انسان است ، و در بحث هویت بخشی همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید داشتند ، آموزش و پرورش مکلف هست هم روی هویت کار کند و هم هویت ساز باشد که یک وجه آن لباس فرم مدارس است . آموزش و پرورش نباید تابع سلیقه های نامتقارن و مخالف با فرهنگ دینی و ملی باشد ، آموزش و پرورش خودش باید بر مبنای اصول علمی  ، فرهنگ ایجاد کند.

هاشمی تصریح کرد ؛ در توزیع و تهیه پوشاک لباس فرم مدارس باید فرهنگ ایرانی اسلامی ، عدالت  رعایت شود و دانش آموزان نیازمند هم   با حفظ کرامت مورد توجه قرار گیرد.

عبدالرحیم پذیرا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آسلامی استان گفت ؛ این معاونت با مشارکت مراکز رشد و واحدهای فناور و شرکت دانش بنیان استان و با استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی خود به منظور برنامه ریزی جهت اجرایی نمودن سیاست ها و راهبردها و شیوه نامه ساماندهی تولید لباس فرم دانش آموزان مدارس سما و همچنین تدوین و ابلاغ فرآیند اجرایی کار مطابق با دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان و با هماهنگی کامل با معاونت امور مدارس سما استان و دیگر اعضای کارگروه و کمیته های اجرایی در سطوح مختلف اقدام می کند.

وی افزود ؛ یکی از مهم ترین اهداف طرح  و تولید پوشاک و لباس فرم مدارس ، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از موازین شرعی و عرفی در لباس فرم دانش آموزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه مسائلی همچون فراخوان و چاپ پوستر نسبت به ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت ، وابسته ، مهارت یاران ، دستیاران آموزشی ، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی برای مشارکت در شبکه مهندسی پوشاک دانشگاه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه هر یک از اعضاء به  بیان نقطه نظرات خود دراین خصوص پرداختند.