پنجمین جلسه شورای دبیران و معلمان مجتمع آموزشی پسرانه سما بوشهر برگزار شد.

  • تاریخ انتشار : 2021/01/23
  • تعداد بازدید : 1,612 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

پنجمین جلسه شورای دبیران و معلمان مجتمع آموزشی پسرانه سما بوشهر برگزار شد

پنجمین جلسه شورای دبیران و معلمان مجتمع آموزشی پسرانه سما بوشهر با محوریت تدریس آنلاین و تدریس حضوری در سالن این مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سما ، عبدالخالق بردخونی مدیر مجتمع آموزشی پسرانه سما بوشهر از برگزار جلسه شورای دبیران و معلمان با حضور کلیه دبیران و معلمان در سالن این مجتمع خبر داد.

عبدالخالق بردخونی گفت: این جلسه با حضور تمام دبیران و معلمان به منظور اجرای بهتر روند فعالیت ها در مدرسه برگزارشد . وی ادامه داد : در این ایام با توجه به شیوع ویروس کرونا ، معلمان با از خودگذشتگی و ایثار ثابت کردند ، هیچگاه تعلیم و تربیت دانش آموزان تعطیل نخواهد شد.

وی در ادامه پیرامون سامانه یکپارچه نوین آنلاین دانش آموزی (سیناد) و تدریس حضوری و ایجاد انگیزه بیشتر به دانش آموزان مطالبی را مطرح کرد.

وی افزود: با استفاده از روش های تکمیلی متناسب با وضعیت دانش آموزان در دسترسی به فضای مجازی توسط دبیران و معلمان انجام شود.