معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

  • تاریخ انتشار : 2020/12/01
  • تعداد بازدید : 1,780 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

Sharif Frontiers

بررسی مرزهای دانش در حوزه مهندسی ، علوم پایه و فلسفه علم

با همکاری ۱۴ دانشکده صنعتی شریف