معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با همکاری مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان برگزار می کند:

  • تاریخ انتشار : 2020/12/01
  • تعداد بازدید : 1,787 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با همکاری مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان برگزار می کند:

آموزش مجازی نرم افزار

EES