معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند:

  • تاریخ انتشار : 2020/12/05
  • تعداد بازدید : 1,773 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند:

وبینار آشنایی با نحوه تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی