معاونت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر با همکاری مرکزخدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان برگزار می کند:

  • تاریخ انتشار : 2020/12/05
  • تعداد بازدید : 1,777 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

معاونت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر با همکاری مرکزخدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان برگزار می کند:

وبینار ترویجی آشنایی با ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان