عبداللهی عنوان کرد: ارتباط معلم با دانش آموز و مدرسه بیشتر و مستمر باشد.

  • تاریخ انتشار : 2020/10/28
  • تعداد بازدید : 14,722 بازدید
  • نظرات : ۱۳دیدگاه

عبداللهی عنوان کرد:

ارتباط معلم با دانش آموزو مدرسه بیشتر و مستمر باشد.

همزمان با سراسر کشور بیست و سومین انتخابات شورای دانش آموزی با حضور اسماعیل عبداللهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در مدارس سما بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ، اسماعیل عبداللهی در بازدید از مدارس سما بوشهر اظهار کرد : یکی از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت ، اجتماعی ساختن دانش آموزان بعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی ، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است.

وی افزود: یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی ، مشارکت آنان در گرو ها و شورا های متشکل از همسالان در مدرسه است که در این راستا دانش آموزان به صورت مجازی کاندید ای منتخب خود رأی دادند.

اسماعیل عبدالهی ضمن نظارت و نحوه تدریس دبیران از فضای مجازی و چگونگی استفاده از سامانه یکپارچه نوین آنلاین دانش آموزی( سیناد) بیان کرد: در این ایام سعی شود ارتباط معلم و مدرسه با اولیاء بیشتر و به صورت مستمر باشد، هرچه ارتباط بیشتر باشد  و اثرات مثبت و قابل توجهی بر فضای مدیرتی و کیفیت تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت.

عبداللهی ضمن بازدید از مجتمع دخترانه سما و دبستان دخترانه سما یک بوشهر و ابراز خرسندی از فضای آموزشی مدرسه و نحوه تدریس دبیران و معلمان  افزود: در این ایام سعی شود ارتباط معلم و مدرسه با اولیا بیشتر و به صورت مستمر باشد و هرچه ارتباط بیشتر باشد اثرات مثبت و قابل توجهی بر فضای آموزشی مدرسه و کیفیت تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت .

رئیس دانش آزاد اسلامی استان از کلاس های درس بازدید کردند و از نحوه تدریس معلمان از ططریق سامانه یکپارچه نوین آنلاین دانش آموزی(سیناد) رصد نمودند ، و همچنین از طریق این سامانه    با دانش آموزان دبستان دخترانه  به صورت مجازی صحبت کردند.

در پایان ضمن رضایت معلمان دبستان دخترانه از نحوه تدریس در سامانه سیناد و همچنین فضای مدرسه اظهار خرسندی و رضایت کردند و افزودند: معلمان سعی نمایند در سامانه مجازی کلاس ها مدیریت کنند و موجب آرامش خاطر هرجه بیشتر دانش آموزان و اولیاء شوند.