1

عبارت « من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای وحشت نمی خوابد» در نامه ۳۸ در مورد چه کسی است؟

 • 1

  مالک اشتر               

 • 2

  محمد ابن ابی بکر                      

 • 3

  خالد بن هلال                  

 • 4

  عبدالله بن عباس

fa Persian