1

با توجه به آیه ۷۵ سوره هود کدام گزینه تکمیل کننده صفات حضرت ابراهیم (ع) است؟ « همانا ابراهیم بردبار — و — بود»

 • 1

  خوش اخلاق/ مهمان نواز                           

 • 2

  خیرخواه/ نیکوکار

 • 3

  عابد/ زاهد                                                     

 • 4

  دلسوز/ بازگشت کننده به خدا

fa Persian