1

با توجه به عبارت « آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا » در آیه ۵۶ منظور از «ناصِيَه» چیست ؟

 • 1

  فراموش کردن الطاف الهی                             

 • 2

  غرور مستکبران

 • 3

  تواضع و فروتنی                                                      

 • 4

  تسلط و قدرت

fa Persian