1

با توجه به عبارت «وَ ارْزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ» چه نعمت‌هایی از خداوند متعال درخواست شده است ؟

 • 1

  وعید جهنم/ وعده بهشت          

 • 2

  ترس وعید/ شوق وعده     

 • 3

  ترس و اندوه عذاب/ اشتیاق پاداش وعده داده شده            

 • 4

  اضطراب عذاب الهی/ شوق وعده الهی

fa Persian