1

نوشیدن چه جرعه ای نزد امام علی (ع) از همه چیز شیرین تر است؟

 • 1

  فروخوردن خشم                                                       

 • 2

  کمک کردن به یتیم

 • 3

  تلاوت قرآن                                                                  

 • 4

  نوشاندن آبی به یتیم

fa Persian