1

بنابر نظر بسیاری از بزرگان مفسران منظور از «شاهد» در آیه « أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ » چه کسی است؟

 • 1

  امام علی (ع)                  

 • 2

  جبرئیل (ع)               

 • 3

  پیامبر (ص)                    

 • 4

  زبان پیامبر (ص)

fa Persian