1

در روایات متعددی که از طریق اهل بیت (ع)به ما رسیده ،امت محدوده به چه معناست؟

 • 1

  نفرات کم و اشاره به یاران حضرت مهدی                    

 • 2

  گروه، معدود

 • 3

  زمان معدود و معین                                                   

 • 4

  ریشه، هدف

fa Persian