1

عبارت «کتاب مبین» در آیه ۶ سوره هود اشاره به کدام مرحله از علم پروردگار دارد؟

 • 1

  علم لدنی            

 • 2

  علم ذاتی                              

 • 3

  علم نخستین             

 • 4

  لوح محفوظ

fa Persian