1

امام علی (ع) در حکمت ۱۲۵ اسلام و یقین را به ترتیب چگونه تعریف می کند؟

 • 1

  تسلیم در برابر خدا/ اعتقاد و باور راستین                          

 • 2

  گواهی به یکتایی خدا و نبوت حضرت محمد (ص)/ اعتقاد محکم و پولادین

 • 3

  عمل به دستورات الهی/ اعتقاد به توحید و نبوت

 • 4

  اعتقاد به  توحید و نبوت / عمل به دستورات الهی

fa Persian