1

عبارت «و لیکونا من الصاغرین» حال حضرت یوسف (ع) در زندان از زبان زلیخا چگونه بیان می کند؟

 • 1

  هم بند ساقی پادشاه                                                                           

 • 2

  خوار و ذلیل

 • 3

  دوست ساقی پادشاه                                                                              

 • 4

  جانکاه و رنجور

fa Persian