1

نتیجه خودرایی و مشورت به ترتیب از نظر امام علی (ع) چیست؟

 • 1

  شکست/ پیروزی                                                        

 • 2

  شکسته شدن شخصیت/ برجسته شدن  

 • 3

  هلاک شدن/ شریک شدن در عقل دیگران                     

 • 4

  مغلوب شدن/ غالب شدن

fa Persian