1

کدام گزینه از آثار مطالعه سرگذشت پیشینیان است؟

 • 1

  تسلی قلب پیامبر(ص)             

 • 2

  بیان  تمام حقایق و واقعیت ها

 • 3

  تذکر و یادآوری                     

 • 4

  همه موارد

fa Persian