1

کدام گزینه از ثواب قرائت سوره « یوسف» می باشد؟

 • 1

  زیبا شدن مانند زیبایی حضرت یوسف (ع) در روز قیامت                      

 • 2

  نرسیدن ناراحتی در روز قیامت

 • 3

  جزء بندگان صالح بودن در روز قیامت                                                   

 • 4

  همه موارد

fa Persian