1

کلمه « كُلًّا » در عبارت « وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ » اشاره به چه چیز دارد؟

 • 1

  آرامش بخشیدن به قلب پیامبر (ص)          

 • 2

  تنوع سرگذشتها        

 • 3

  کارشکنی  مخالفان   

 • 4

  نقصان اقوام

fa Persian