1

در عبارت «  اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي » کار دشواری که خداوند بر عهده انسان نهاده است، چیست؟

 • 1

  توبه  

 • 2

  اصلاح نفس                            

 • 3

  تکلیف

 • 4

  نماز- روزه

fa Persian