چشم انداز و اهداف

چشم انداز حوزه معاونت سما در افق ۱۴۰۴

حوزه معاونت سما بوشهر در افق ۱۴۰۴مجموعه ای نو آور ، مهارت محورو موثر در رشد و بالندگی سرمایه های انسانی و توسعه صنعتی و اقتصادی خواهد بود که با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص در حوزه مدارس و آموزشکده با بهره گیری از رویکرد های نوین آموزشی و پرورشی در راستای محقق نمودن اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت  نیروهای انسانی مهارت آموخته به منظور تامین نیازهای انسانی صنعتی و اقتصادی استان فعالیت خواهد داشت .

بیانیه ماموریت :

حوزه معاونت سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی در امر تعلیم و تربیت (غیر خصوصی و غیر دولتی ) است که در عرصه های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در خدمت فراگیران قرار دارد و در تلاش است تا با بازتعریف راهبردی مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش و بکارگیری رویکردهای نوین علمی و آموزشی و تاکید بر ارزشهای هویت اسلامی _ ایرانی و روز آمد نمودن دانش و مهارت های حرفه ای نیروهای انسانی ضمن آمایش منطقه ای و تشخیص نیازها و ضرورت های مهارتی استان ،ضمن تامین نیازهای مهارتی نقش موثری ایفاد نماید .


ارزشهای محوری :

 • احترام به ارزش های معنوی و اسلامی در جهت حفظ کرامت انساانی ، عدالت اجتماعی و هویت ملی
 • هدایت ارزش ها به سمت تصمیمات عاقلانه در سطح آموزشکده و مدارس
 • ایجاد فضای سالم مبتنی بر ارزش های اخلاقی جهت گسترش علم
 • احترام به حقوق کلیه ذینفعان دانشگاه و تامین رضایت آنان
 • استفاده از نیروهای کارآمد و مجرب به منظور تربیت نیروی انسانی مهارت ورز و آچار به دست
 • کارا نقدپذیر و مشارکت جو
 • توسعه گرا ، نواندیش و انعطاف پذیر
 • اثر بخش ، نتیجه گرا و کیفیت مدار

سیاست ها :

 • بهبود و ارتقاء روش های یاددهی و یادگیری با رویکرد پرورش قوه تعقل در دانش آموزان و دانشجویان
 • تمرکز بر آموزش الفبای اقتصاد مقاومتی ، قانون پذیری ، خرد گرایی ، دین باوری و مشارکت در امور اجتماعی در مدارس و آموزشکده های سما
 • تبدیل آموزشکده سما به آموزشکده برتر در استان بوشهر با توجه به پتانسیل های موجود
 • تاسیس مراکز رشد و فناوری و همچنین پارک علم و فن آوری وابسته به آموزشکده های فنی و حرفه ای سما
 • گسترش فرهنگ خودباوری ، خودکفایی و اعتماد به نفس با اتکاء به ارزشهای فرهنگی و معنوی اسلامی در دانش آموزان و دانشجویان
 • تقویت فعالیت های فرهنگی ، علمی و پژوهشی دانشجویان و دانش آموزان مستند بر علم روز
 • زمینه سازی و تلاش برای احیای نقش تربیتی اساتید ، کارکنان و دانشجویان
 • توسعه مدارس تخصصی ورزش
 • بازنگری ، به روزآوری سرفصل ها و محتوای برنامه های درسی و آموزشی مدارس و مآموآموزشکده ها و ایجاد رشته های جدید

استراتژی ها:

 • امضای تفاهم نامه همکاری های علمی – آموزشی و پژوهشی با ادارات و سازمان های مرتبط
 • ایجاد رشته های جدید میان رشته ای متناسب با بازار کار
 • جذب اعضای هیات علمی با مدرک دانشجوی دکتری
 • برگزاری جلسات ماهانه در قالب شورای آموزشی گروه
 • اهمیت دادن به بحث مشاوره تحصیلی در جهت بهبود روابط اجتماعی
 • معرفی پژوهشگران برتر در راستای ورود به بازار کار
 • توجه خاص به امر مطالعه پژوهش و تحقیق در مدارس و آموزشکده
 • گسترش و ژرفا بخشی اخلاق مداری در سطح مدارس و آموزشکده
 • توجه به سیاست های مخاطب محوری ، نیازها و تمایلات فرهنگی مخاطب در مدارس و آموزشکده
 • تربیت انسان مسئولیت پذیر و قانون مدار
 • توسعه و تقویت آموزش های مهارت محور
 • مسئولیت پذیری وپاسخگویی

اهداف کلان :

 • توسعه و مناسب سازی فضاهای مدارس و آموزشکده
 • تقویت و توسعه کمی و کیفی مدارس و آموزشکده مطابق با استاندارد های معمول
 • افزایش صلاحیت های حرفه ای کارکنان
 • توسعه مدارس تخصصی ورزش
 • ارتقاء سطح پژوهش مبتنی بر دانش مداری در سطح آموزشکده و مدارس
 • افزایش سهم آموزشکده در تولید ، توسعه و انتقال علم و فن آوری
 • گسترش و بهبود مستمر فضای آموزشکده مبنی بر سایت آموزشکده (( که آموزشکده و مدارس را در بر گیرد ))
 • افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان و دانش آموزان در راستای بالا بردن بهره وری آموزشی و پژوهشی آنها
 • تقویت فضائل اخلاقی ، ایمان و امید به آینده در میان دانشجویان و دانش آموزان ، اعضای هیات علمی و کارکنان
 • افزایش صلاحیت های حرفه ای کارکنان

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما

عنوان هدف استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و کارآمد جهت بستر سازی گسترش فعالیت های آموزشی
عنوان استراتژی اصلاح هرم هیأت علمی
تبیین و تشریح استراتژی باتوجه به لزوم گسترش رشته ها با در نظر گرفتن رقابت شدید بین دانشگاه ها لازم است رشته های موجود گسترش یابند که این امر در گرو اصلاح هرم هیأت علمی می باشد .
مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۹
پیش نیاز های اجرای استراتژی –          تامین منابع انسانی

–          شرکت در طرح استخدام هیأت علمی

منابع مورد نیاز –          منابع مالی

–          منابع انسانی

موانع اجرای استراتژی –          عدم تصویب رشته

–          عدم استقبال از رشته های مصوب و عدم تشکیل دوره

عوامل کلیدی موفقیت –          اصلاح هرم هیأت علمی

–          افزایش آمار دانشجویی

–          رشد آموزشی و پژوهشی

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          نسبت اعضای هیأت علمی به آمار دانشجویی

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف گسترش رشته ها در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته
عنوان استراتژی افزایش تعداد دانشجویان از طریق توسعه کمی رشته ها
تبیین و تشریح استراتژی با توجه به وابستگی مالی آموزشکده به آمار دانشجویان لازم است رشته های آموزشکده باتوجه به نیاز انسانی استان گسترش یابد
مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۹
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          استخدام هیأت علمی

–          تکمیل پرونده جهت ارائه به سازمان سما

–          پیگیری از طریق دبیر محترم هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان

منابع مورد نیاز –          منابع مالی

–          منابع انسانی

 

موانع اجرای استراتژی

–          عدم تصویب رشته با توجه به امکانات موجود

–          عدم تصویب رشته از سوی سازمان مرکزی

–          عدم استقبال از رشته های مصوب

–          نبود فضای مناسب  اداری و آموزشی در شرایط فعلی

عوامل کلیدی موفقیت –          افزایش دانشجویان

–          سود ده تر شدن آموزشکده

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          نسبت اعضای هیأت علمی به آمار دانشجویی

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف تجاری سازی طرح های پژوهشی
عنوان استراتژی تجاری سازی طرح های پژوهشی در جهت کاهش وابستگی به درآمد های شهریه ای
تبیین و تشریح استراتژی با توجه به سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی حرکت به سمت تجاری سازی طرح های برون دانشگاهی از طریق ارتباط با صنعت امری ضروری می باشد
مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۹
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          جذب هیأت علمی متخصص

–          توجیه و ترغیب ایشان به انجام طرح

–          ارتباط با صنعت

منابع مورد نیاز –          منابع انسانی
 

موانع اجرای استراتژی

–          عدم وجود هیأت علمی در شرایط کنونی

–          عدم اعتماد صنعت به دانشگاه

عوامل کلیدی موفقیت –          افزایش درآمد های غیر شهریه ای

–          معرفی آموزشکده به عنوان قطب علمی فعال در کشور

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          میزان اعتبار جذب شده برون دانشگاهی

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف افزایش صلاحیت های حرفه ای کارکنان مدارس و آموزشکده
عنوان استراتژی افزایش  همه جانبه دانش و مهارت های حرفه ای در کارکنان
تبیین و تشریح استراتژی روزآمد نمودن دانش و دانسته های معلمین و مدرسین
مسئول اجرای استراتژی مدیران مدارس ، رئیس آموزشکده و معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۷
پیش نیاز های اجرای استراتژی –          هماهنگی لازم جهت تأمین مدرس متخصص در این امر
منابع مورد نیاز –          منابع مالی

–          منابع انسانی

موانع اجرای استراتژی –          عدم استقبال مدرسین به حضور در کارگاه های آموزشی
عوامل کلیدی موفقیت –          برگزاری کیفی کارگاه های آموزشی و بهره گیری از اساتید صاحبنظر به عنوان مدرس کارگاه

–          منظور نمودن ساعات حضور افراد در کارگاه ها در محاسبه میزان حقوق و دستمزد

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          میزان رضایتمندی افراد شرکت کننده از اثر بخشی کارگاه ها

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف ایجاد مدارس پسرانه در مقاطع مختلف
عنوان استراتژی توسعه همه جانبه مدرسه به عنوان مدارس نمونه سطح منطقه
تبیین و تشریح استراتژی در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ، توسعه مدارس غیر دولتی امری ضروری است لذا توسعه مدارس پسرانه در مقاطع دبیرستان (دوره اول و دوم متوسطه ) یکی از مصادیق این موضوع می باشد .
مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۶
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          فراهم نمودن بستر های لازم جهت توسعه مدارس

–          اخذ مجوز لازم از اداره آموزش و پرورش شهرستان

منابع مورد نیاز –          منابع مالی

–          منابع انسانی

 

موانع اجرای استراتژی

–          عدم تحقق بستر های لازم جهت توسعه

–          احتمال عدم صدور مجوز از اداره آموزش و پرورش

عوامل کلیدی موفقیت –          افزایش آمار دانش اموزی

–          کمک به آموزش و پرورش شهرستان

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          نسبت دانش آموزان متوسطه پسرانه به کل دانش آموزان

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف شناسایی منابع جدید اعتباری و کاهش وابستگی به شهریه
عنوان استراتژی تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان بخش های مختلف به منظور بررسی راه های جذب منابع جدید اعتباری در هر بخش
تبیین و تشریح استراتژی از آنجایی که شناسایی  منابع  جدید  اعتباری و به کارگیری آنها راهکاری در کاهش اتکا به شهریه می باشد لذا تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان بخش های مختلف به منظور بررسی راه های جذب منابع جدید اعتباری در هر بخش راهکاری است که منجر به شناسایی موثرتر منابع جدید اعتباری می گردد.
مسئول اجرای استراتژی مدیر اداری
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: شهریور ماه ۹۵      زمان خاتمه : اسفتد ماه ۹۵
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          استفاده از افراد کاملا آگاه به امور بخش

–          برگزاری جلسه توجیهی با حضور ریاست و معاونین بخش ها

–          برگزاری جلسات توجیهی با نمایندگان انتخاب شده هر بخش

منابع مورد نیاز –          منابع انسانی
 

موانع اجرای استراتژی

       موانعی در اجرای این استراتژی وجود ندارد
عوامل کلیدی موفقیت –          استقلال و قدرت اجرایی بخش اداری – مالی

–          وجود هماهنگی سازنده بین کارکنان

–          توانمندی در اجرای تصمیم گیری شورایی در واحد

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          بالا رفتن توان مالی واحد
استراتژی های جایگزین –          برگزاری جلسات منظم هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با خیرین و مسئولین شهریه و ارائه نتایج مثبت عملکرد واحد بر فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان

–          استفاده بیشتر از تسهیلات اعتباری بانک ها


استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف حذف هزینه های غیر ضروری
عنوان استراتژی مدیریت هزینه های جاری
تبیین و تشریح استراتژی یکی از عوامل موثر در مدیریت کارآمد سرمایه و هزینه  کاهش هزینه های غیر ضروری می باشد . در راستای این امر مدیریت هزینه های جاری در بخش های مختلف پیشنهاد می گردد .
مسئول اجرای استراتژی مسئول مالی – با همکاری دیگر حوزه ها
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: سال پایه ۱۳۹۴      زمان خاتمه : پایان برنامه ۵ ساله (۱۳۹۹)
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          برآورد میزان هزینه واقعی در بخش های مختلف

–          برآور میزان هزینه های واقعی قابل نیاز هر بخش

منابع مورد نیاز –          منابع انسانی
 

موانع اجرای استراتژی

–          موانعی در اجرای این استراتزی وجود ندارد
عوامل کلیدی موفقیت –          استقلال و قدرت اجرایی بخش اداری – مالی

–          تقویت نقدینگی در جهت پرداخت هزینه حقوق

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          کاهش هزینه های مرکز

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف ایجاد رشته های جدید
عنوان استراتژی ایجاد رشته های میان رشته ای متناسب با بازار کار
تبیین و تشریح استراتژی رسالت اصلی دانشگاه ارائه خدمات علمی کارآمد و متنایب با نیاز های روز جامعه به متقاضیان تحصیلات دانشگاهی می باشد . از طرفی با وجود رقابت شدید بین مراکز دانشگاهی در راستای ایجاد رشته های مختلف لازم است توجه خود را به ایجاد رشته هایی معطوف کنیم که از بازار کار بهتری برخوردار می باشند . از این رو می توان با بهره گیری از تعدد رشته ها در واحد به ایجاد رشته میان رشته ای پرداخت و به نیاز متقاضیان رشته های جدید و جذاب دانشگاهی پاسخ گفت
مسئول اجرای استراتژی ریاست آموزشکده
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: سال ۹۵      زمان خاتمه : پایان برنامه ۵ ساله (۱۳۹۹)
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          نیاز سنجی منطقه ای

–          انجام مکاتبات با سازمان سما و روسای سما واحد ها جهت تغییر در اساسنامه سازمان مبنی بر پیشروی به سمت کارشناسی ناپیوسته و اخذ گروه در شاخه های پزشکی

–          گسترش سایت آموزشکده به منظور تجمیع آموزشکده و مدارس

منابع مورد نیاز –          منابع انسانی

–          منابع مالی

 

موانع اجرای استراتژی

–          مقررات و ضوابط متمرکز دانشگاه مبنی بر نپذیرفتن تغییر در اساسنامه

–          توسعه دانشگاه های مجازی و مکاتبه ای در کشور

–          وجود سایر مراکز و دانشکده و دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه

–          وجود مقطع کاردانی در واحد دانشگاهی

–          چیدمان نامناسب رشته ها در سطح منطقه

–          پایین بودن استقلال و قدرت اجرایی بخش آموزش

–          پایین بودن نسبت تعداد فرزندان بدون تحصیلات عالیه دانشگاهی در یک خانواده

–          عدم همراهی آموزش و پرورش بارشته های موجود در آموزشکده

عوامل کلیدی موفقیت –          توسعه مناسب رشته ها با توجه به شرایط منطقه

–          بالا بودن توان علمی اساتید در واحد

–          بالا بودن بودجه جهت انجام تحقیقات گسترده اساتید و دانشجویان

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          افزایش تعداد دانشجویان

–          ارتقای جایگاه آموزشکده میان دیگر آموزشکده های موجود در منطقه


استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف رسیدن به چشم انداز عضویت  حداکثری دانشجویان در فعالیت های فرهنگی
عنوان استراتژی ایجاد بستر مناسب به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان سما به فعالیت های فرهنگی
تبیین و تشریح استراتژی به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و دستیابی به اهداف آموزشکده تمدن ساز اسلامی ایرانی و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش فرهنگی اسلامی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند دفتر فرهنگ اسلامی آموزشکده سما اقدام به عضو گیری از تمامی دانشجویان مستعد فرهنگی می نماید
مسئول اجرای استراتژی معاونت آموزشکده و مدیر فرهنگی آموزشکده
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: سال پایه ۱۳۹۴      زمان خاتمه : پایان برنامه ۵ ساله (۱۳۹۹) بطور سالیانه
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          نظارت بر جو فرهنگی آموزشکده و حساسیت نسبت به رعایت شعائر اسلامی اقدام به عضو گیری نماید

–          بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان در زمینه مسائل اخلاقی ، اسلامی و فرهنگی با ترغیب دانشجویان به مسائل فرهنگی

منابع مورد نیاز –          منابع انسانی

–          منابع مالی

 

موانع اجرای استراتژی

کمبود منابع مالی
عوامل کلیدی موفقیت –          ارائه تسهیلات مناسب  جهت دانشجویان عضو کانون قرآن و عترت و دفتر فرهنگ اسلامی

–          معرفی و تشویق منظم منتخب فرهنگی

–          حمایت مسئولین آموزشکده از منتخبین فرهنگی

–          همکاری حوزه مالی با حوزه فرهنگی

معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          طراحی و پیش بینی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در زمینه اهداف فرهنگی و اجتماعی

–          ارتقاء وضعیت فرهنگی (اساتید ، دانشجویان و کارکنان )


استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

عنوان هدف توسعه فضا های آموزشی مدارس و آموزشکده
عنوان استراتژی تامین فضای مورد نیاز آموزشکده و مدارس
تبیین و تشریح استراتژی با توجه به جو رقابتی شدید بین مراکز آموزشی عالی غیر دولتی و همینطور مدارس غیر انتفاعی ضرورت متناسب سازی فضاهای آموزشی در جهت جذب دانشجوو دانش آموز ضروری به نظرمی رسد
مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۷
 

پیش نیاز های اجرای استراتژی

–          تامین منابع مالی
منابع مورد نیاز –          منابع انسانی

–          منابع مالی

 

موانع اجرای استراتژی

–          تامین منابع مالی
عوامل کلیدی موفقیت –          تامین منابع با اخذ وام از صندوق مشترک سازمان سما ، اخذ وام از بانک های عامل ، حمایت های رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر
معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی

استراتژی های منتخب حوزه ریاست سما:

 

موانع اجرای استراتژی

–          مقاومت معلمین ودبیران

–          تامین منابع

–          نیاز به پشتیبانی های مداوم سخت افزاری و نرم افزاری

–          نامناسب بودن فضاهای آموزشی

پیش نیاز های اجرای استراتژی –          تامین منابع مالی
تبیین و تشریح استراتژی با توجه به جو رقابتی موجود بین مدارس می طلبد که در راستای عینیت بخشی به امر آموزش و پرورش و تسهیل فرایند یاد دهی و یادگیری و ایجاد رضایت خاطر در خانواده نسبت به هوشمند سازی کامل مدارس و کلاسهای درس همت گماشت
زمان شروع و خاتمه استراتژی زمان شروع: ۱۳۹۵      زمان خاتمه : ۱۳۹۷
عنوان استراتژی بروز رسانی امکانات آموزشی بکارگیری فناوری های نوین در امر آموزش و پرورش
عنوان هدف راه اندازی و تقویت مدارس و کلاس های هوشمند
عوامل کلیدی موفقیت –          اقبال عمومی خانواده ها و دانش آموزان

–          ارتقاء سطح کیفی امور آموزشی

–          خارج نمودن دانش آموزان از شیوه های سنتی

مسئول اجرای استراتژی معاونت سما
معیارهای ارزیابی تحقق استراتژی –          میزان رضایتمندی اولیاء و دانش آموزان افزایش کیفیت آموزش و پرورش
منابع مورد نیاز –          منابع انسانی

–          منابع مالی