مدارک ثبت نام

  • ۴ قطعه عکس ۴*۳
  • اصل مدرک دیپلم به همراه ۲ برگ کپی
  • اصل شناسنامه به همراه ۲ برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • اصل کارت ملی به همراه ۲ برگ کپی
  • اصل کارت پایان خدمت به همراه ۱ برگ کپی