کتابخانه

فرم اطلاعات کتابخانه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما واحد

تعداد دانشجویان آموزشکده : ۴۳۲

آیا آموزشکده کتابخانه مستقل دارد؟ بلی                             خیر

آیا کتابخانه شما دارای سالن مطالعه می باشد؟ بلی                 خیر

آیا کتابخانه شما با سایر کتابخانه ها در زمینه خدمات اطلاعاتی همکاری دارد ؟ بلی                    خیر

در صورت مثبت بودن نام آن را ذکر نمایید. کتابخانه دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر

مشخصات کتابدار / کتابداران آموزشکده :

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی وضعیت اشتغال
سیده خیر النساء محمدی لیسانس کتابداری قراردادی – طرح استخدام

 

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه براساس دفتر ثبت :

آمار کل کتابها ۱۳۳۴۸

تعداد عناوین کتب بدون تکرار ۷۴۷۵

آیا در کتابخانه از نرم افزار استفاده می شود؟ بلی                   خیر

در صورت مثبت بودن از چه نرم افزاری استفاده می نماید؟ شیرازه


 

وسایل و امکانات موجود در کتابخانه:

ردیف نام دستگاه موجود در کتابخانه تعداد
بله خیر
۱ رایانه برای کتابدار *   ۱
۲ رایانه برای مراجعه کننده(جهت جستجو اطلاعات)   *  
۳ دستگاه کپی   *  
۴ اسکنر   *  
۵ چاپگر *   ۱
۶ مواد سمعی و بصری   *  
۷ نشریات فارسی آبونمان *   دانش کامپیوتر، معمار، علم کامپیوتر، معماری وشهرسازی- حسابدار
۸ نشریت لاتین آبونمان   * با ذکر عناوین
۹ Ebook(کتابهای الکترونیکی) *   ۳
۱۰ عضویت در پایگاه های اطلاعاتی   *