تماس با امور ثبت نام

برای ثبت نام اینترنتی در رشته های با آزمون وبدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید به پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://azmoon.iau.ac.ir مراجعه نمایید.

برای مشاوره تحصیلی رایگان در دانشگاه با حضور مشاوران و اعضای هیات علمی هر روزه: ساعت ۷.۳۰ الی ۱۶ با تلفن امور ثبت نام ۰۷۷۳۳۵۶۴۵۱۸ ، ۰۷۷۳۳۵۵۶۰۳۸  ، ۰۷۷۳۳۵۵۵۰۵۵ ، ۰۷۷۳۳۵۵۹۸۸۷ و یا شماره های همراه۰۹۳۹۹۳۱۰۸۱۶ ، ۰۹۱۷۱۷۶۰۱۵۸ ، ۰۹۱۷۳۷۷۲۳۳۴ تماس گرفته یا حضوری به امور ثبت نام دانشگاه به نشانی: بوشهر – خیابان شهید بهشتی – کوچه حاج نجف – دانشکده سما مراجعه نمایید .