جدول زمان بندی

جدول زمان بندی دوره های آموزشی ویپ ایران

تاریخ برگزاری نام دوره مدت زمان جزئیات دوره
مرداد – ۲۳ مهندسی ویپ- بلند مدت ۳۰ ساعت – ۱۰ جلسه سه ساعته بیشتر بدانید
تیر – ۱۹ الی ۲۲ مهندسی ویپ- کمپ ۳۵ ساعت – ۴ روز متوالی بیشتر بدانید
تیر – ۱۵ امنیت استریسک، ویپ ۸ ساعت – کمپ ۱ روزه بیشتر بدانید
مرداد – ۱۹ الی ۱۷ توسعه استریسک، برنامه نویسی استریسک ۲۱ ساعت – کمپ سه روزه بیشتر بدانید
تیر – ۳۱ مهندسی ویپ – آنلاین ۲۴ ساعت – ۸ جلسه سه ساعته بیشتر بدانید
تیر – ۱ الی ۳۰ خرداد بین المللی میکروتیک MTCNA ۲۱ ساعت – کمپ سه روزه بیشتر بدانید

 

جدول زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴

ردیف مجموعه رشته های هنرآموزی و استاد کاری تاریخ مراجعه زمان مراجعه
۱ مجموعه رشته های برق و الکترونیک دوشنبه – ۹۴/۰۸/۲۵ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۲ مجموعه رشته های کامپیوتر دوشنبه – ۹۴/۰۸/۲۵ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۳ مجموعه رشته های مکانیک سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۴ مجموعه رشته های کشاورزی سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۵ مجموعه رشته های عمران سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۶ مجموعه رشته های صنایع چوب سه شنبه – ۹۴۰۸۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۷ مجموعه رشته های حسابداری چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷  ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۸ مجموعه رشته های هنر و معماری چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۹ مجموعه رشته های طراحی دوخت و پوشاک چهارشنبه – ۹۴۰۸۲۷  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰

داوطلبان گرامی می بایست مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان بخشی از هزینه های برگزاری مصاحبه را به حساب شماره ۲۱۴۱۲۰۵۳۴ بانك تجارت كد ۲۱۴۰ بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي واريز و اصل فيش را همراه با ساير مدارك تحويل نمایند.